Kitos Paslaugos

Prisijungimas prie išorinių prenumeruojamų duomenų bazių

Adresas ezproxy.svako.lt. Prisijungiama naudojant SVAKO ID.

Vaizdo konferencijos

Trečiųjų šalių paslaugos

Šiaulių valstybinės kolegijos virtualioji biblioteka

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka