Kitos Paslaugos

Prisijungimas prie išorinių prenumeruojamų duomenų bazių

Adresas ezproxy.svako.lt. Prisijungiama naudojant SVAKO ID.

Vaizdo konferencijos

Trečiųjų šalių paslaugos

Šiaulių valstybinės kolegijos virtualioji biblioteka

 Pasiekiama adresu https://vb.svako.lt

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka

 Pasiekiama adresu https://elaba.lvb.lt

MICROSOFT OFFICE 365

 Prisijungimo informacija detaliau