Svako ID slaptažodžio keitimas

Naujasis slaptažodis turi turėti bent vieną didžiąją raidę, bent vieną mažąją raidę ir bent vieną skaitmenį, minimaliai 8 simboliai. Studentų SVAKO ID yra vardas.pavarde@stud.svako.lt, darbuotojų ir dėstytojų SVAKO ID yra v.pavarde@svako.lt. Studentų pradinis slaptažodis yra gimimo datos skaičiai, pvz.: 19980101 (gimimo data 1998-01-01). Darbuotojai ir dėstytojai turi  slaptažodį susikurti patys.
Rekomendacijos kokį pasirinkti slaptažodį ir kaip jį saugoti: http://passwordsgenerator.net